Tellington TTouch® Methode, de filosofie

Tellington TTouch® Methode is een vriendelijke trainingsmethode gebaseerd op wederzijds vertrouwen voor paarden, honden, katten en vele andere dieren.

Het is een veelomvattend concept, waarin ieder levend wezen individueel benaderd en gerespecteerd wordt.

De dubbele T in TTouch® staat voor Tellington Trust. Tellington is de naam van Linda Tellington-Jones, die de methode ontwikkelde. Trust staat voor vertrouwen. Linda Tellington-Jones ontdekte dat vertrouwen een enorm krachtig middel is om positieve verandering te realiseren. Vertrouwen tussen mens en dier is daarom de basis van Tellington TTouch®.

Door te werken vanuit vertrouwen en respect voor het individu ontstaat een fijne band tussen mens en dier. Dit welbevinden heeft bovendien een gunstig effect op de gezondheid van het dier.

De basis van Tellington TTouch® houdt in:

  • Wij respecteren ieder dier én ieder mens.
  • Elk dier verrijkt ons leven met zijn eigenheid en is daardoor een leraar voor ons.
  • Wij spannen ons in om de harmonie, het vertrouwen en de samenwerking tussen mens en dier én tussen mensen onderling te verbeteren.
  • Wij respecteren en waarderen de eigen persoonlijkheid van ieder dier en ieder mens en ook hun eigen wijze waarop zij leren en zich ontwikkelen.
  • Onze samenwerking met dieren baseert zich op begrip en vertrouwen.