Tellington TTouch® Methode

Er zijn twee belangrijke pijlers in de werkwijze:

TTouches: De Tellington TTouch® Methode kent ruim 35 manieren van aanraken en die allemaal vernoemd zijn naar dieren. Deze worden met een specifieke beweging en aanraking op het lichaam uitgevoerd. Het hele lichaam kan op deze manier aangeraakt worden.
Leidoefeningen: Het dier wordt op een speciale manier door een leerparcours geleid, bestaande uit diverse materialen op de grond.

De TTouches en leid-oefeningen stimuleren het dier tot verandering van houding en gewoontes. Oude (gedrags)patronen worden losgelaten en er ontstaat ruimte om anders, beter te bewegen. Deze verandering nodigt uit om los te laten wat wordt vastgehouden. Er ontstaat ontspanning wat zelfs genezingsprocessen* kan stimuleren.

Het effect is telkens weer bijzonder; het dier ervaart de verandering en werkt in de regel oprecht geïnteresseerd.

* De Tellington TTouch® Methode is makkelijk te leren en eenvoudig te gebruiken; door veel praktische ervaring op te doen, wordt de effectiviteit van de werkwijze nog aanzienlijk vergroot.

* Doordat leren van en met elkaar zo verweven zit in de filosofie van Tellington TTouch®, is de methode steeds in beweging en ontwikkeling.

* Daar waar de methode in eerste instantie voor dieren is ontwikkeld, wordt het ook steeds vaker en met veel succes op mensen toegepast, vooral in de zorg. Een aantal jaren geleden is hieruit TTouch4You ontstaan als aparte methode.

* De Tellington TTouch® Methode vervangt nooit de behandeling van een dierenarts!

Zie voor meer informatie de pagina's Paarden, Gezelschapsdieren en Andere dieren.

Wetenschappelijk onderzoek

Het effect van TTouch® is verrassend positief. De praktijk wijst uit dat zowel mens als dier een diepe rust ervaren, dat de aanraking ontspannend werkt en dat het lichaam, als er klachten waren daarvan een vermindering laat zien of dat er sneller herstel is na een blessure.

Deze bevindingen zijn niet alleen gebaseerd op beleving, maar ook wetenschappelijk onderzocht en daarbij werd het volgende aangetoond:

* Bloed- en hartfrequentie komen meetbaar in balans

* Hersengolven harmoniseren

* Hersenen komen aantoonbaar in de bewustzijnstoestand “Awakened Mind”

* Vier hersengolven, alfa, bèta , thèta en delta, worden gelijkmatig geactiveerd waardoor de hersenen tot optimale prestaties in staat zijn

* Informatie kan vrij stromen tussen alle bewustzijnslagen, waardoor de concentratie verbetert en de helderheid verhoogt

Anne Wise, expert biofeedback en hersenstroomanalyse en onderzoeker Maxwell Cade hebben proeven gedaan met bovenstaande uitkomsten als resultaat. Zij gebuikten tijdens hun proeven de door Cade ontwikkelde ‘Mind Mirror’, vergelijkbaar met een EEG.

Meer informatie over deze proeven en ander wetenschappelijk onderzoek vind je via deze link.