Disclaimer

Het toepassen van TTouch is niet bedoeld om het advies van een professioneel dierenarts te vervangen. Bij problemen altijd een dierenarts consulteren. TTBN kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden, onvolledigheid en mogelijke gevolgen, ontstaan door het opvolgen van haar adviezen of voortvloeiende uit de gegeven informatie.