Nederland

De TTBN is een samenwerkingsverband van TTEAM en Tellington TTouch practitioners uit het Nederlandse taalgebied.

De TTBN onderhoudt nauwe banden met Linda Tellington-Jones en er is geregeld contact met het TTEAM® bureau in Amerika, Canada en de Europese landen..

Doel
De TTBN stelt zich ten doel
• de bekendheid van de Tellington TTouch methode in Nederland te bevorderen
• het gezicht en vertegenwoordigend orgaan te zijn voor het Nederlandstalig publiek en de internationale Tellington TTouch methode organisatie(s)
• afgestudeerde en nog in opleiding zijnde practitioners van elkaar te laten leren door ervaringen te delen en uit te wisselen (intervisie)
• kwaliteitsbewaking

Activiteiten
De TTBN ontplooit de volgende activiteiten
• informatievoorziening via de algemene Nederlandse Tellington TTouch methode website
• twee tot drie keer per jaar overleg (afstemming - organisatorische zaken)
• kwaliteitsbewakende en -waarborgende activiteiten waaronder het opzetten van intervisiegroepen, bijscholing, registratiesysteem.